FAKULTA ARCHITEKTURY, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
knihovny ústavů 15113, 15114, 15118, 15119 a VCPD

FAKULTA ARCHITEKTURY, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
knihovny ústavů 15113, 15114, 15118, 15119 a VCPD   
home / česky / english    
 
 
podrobné vyhledávání    
hledat v katalogu v položce
Knihovny Ústavu teorie a dějin architektury (15113), Ústavu památkové péče a renovací (15114), Výzkumného centra průmyslového dědictví (VCPD) a Ústavu urbanismu (15119) FA ČVUT se specializují na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy, problematiku památkové péče, krajiny a osídlení. Historie jejich vzniku sahá do 2. poloviny 19. století a knihovní fond je svým stářím a převážně humanitním zaměřením v kontextu technické univerzity velmi specifický.
Knihovny slouží pedagogům, studentům i širší veřejnosti. Studium je prezenční, dokumenty se nepůjčují domů.

Knihovna dějin a teorie architektury – místnost 722
Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Mgr. Jan Calta: +420 224 356 352, +420 224 356 214; caltaja1@fa.cvut.cz
Mgr. Blanka Kynčlová: +420 224 356 361; kynclova@fa.cvut.cz

provozní doba: pondělí: 13 - 18,30 hod., úterý až čtvrtek: 10 – 11,30 hod. 13 - 18,30 hod., pátek: 9 – 11,30 hod.
provozní doba červenec a srpen: pondělí až čtvrtek: 9 – 11,30 hod., pátek: zavřeno
provozní doba září: pondělí až čtvrtek: 9 – 11,30 hod. 13 – 15,30 hod., pátek: zavřeno
DOVOLENÁ: 19. 8. - 26. 8. 2016 - ZAVŘENO

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví – místnost 304–305
Mgr. Jan Calta: +420 224 356 352, +420 224 356 214; caltaja1@fa.cvut.cz

Knihovna urbanismu – místnost 634
Mgr. Jan Calta: +420 224 356 352, +420 224 356 214; caltaja1@fa.cvut.cz

Mimo provozní dobu si lze požadované tituly objednat s použitím některého z uvedených kontaktů. Knihy budou v tomto případě připraveny následující den a rezervovány týden. Prosíme, uvádějte v objednávce své jméno a co nejpřesnější specifikaci požadovaného titulu.

Fondy

Knihovny obsahují více než 13.000 tematicky pečlivě profilovaných knih a časopisů o architektuře a umění:

■ 76 vzácných starých tisků z 16. až 18. stol.
■ cca 5.000 titulů z 18. až poloviny 20. stol.
■ cca 1.600 titulů z období 1950–1989, nakoupených Ústřední knihovnou fakulty stavební a fakulty architektury
■ více než 4.000 nových titulů z nákupů ústavů 15113 a 15114, ale i z prostředků fakulty a různých grantových dotací. Knihy nakoupené po roce 2001 jsou evidovány též Ústřední knihovnou a lze je nalézt v jejím on-line katalogu na adrese: https://aleph.cvut.cz/F
■ více než 1.700 titulů uložených v knihovně VCPD, vztahujících se zejména k problematice průmyslové architektury a její konverze
■ více než 160 filmových a multimediálních DVD, pořízených především v roce 2011 díky dotaci FRVŠ (on-line katalog vepsat "R" a položka "signatura")

Knihy a dokumenty uložené ve studovně jsou k dispozici okamžitě. Ostatní položky z katalogu (uložené v příručních knihovnách pedagogů a v archivu) je možné objednat a budou zprostředkovány po předchozí domluvě následující den. Pod signaturou R jsou k dispozici filmy a multimediální programy s tématikou historické a současné architektury. Fondy se signaturou ST podléhají zvláštnímu režimu a k jejich studiu je nutné povolení vedoucího ústavu.
Knihy se signaturou V zaměřené na téma průmyslové architektury a její konverze jsou uloženy v knihovně VCPD, 3. patro, místnost 304-305. Jejich studium je třeba předem objednat (viz kontakty na VCPD).
Knihy se signaturou U zaměřené na téma urbanismu jsou uloženy v místnosti 664. Jejich studium je třeba předem objednat (viz kontakty).

Historie a současnost

Knihovna dějin a teorie architektury a umění byla založena v roce 1864, kdy se na pražském polytechnickém ústavu ustanovila samostatná profesura architektury – na jejím budování se podílel mj. architekt Zítek.
V roce 1868 došlo k rozdělení polytechniky na dva samostatné ústavy – český a německý. Zítkova knihovna přešla jako celek na ústav německý. Na českém ústavu byla knihovna budována od základů znova. Složena byla především z odkazů profesorů (Schulz, Koula). V roce 1936 se knihovna stala součástí nově vzniklého Ústavu dějin architektury profesora Stefana.
Roku 1945 byla německá technika zrušena a knihovna jejího Ústavu dějin a architektury přešla zpět na ústav český. Dva prameny současné knihovny se tak spojily. S knihovnou německého ústavu se však po roce 1945 zacházelo velice špatně, což dokládá i skutečnost, že se vůbec nezachovaly původní katalogy ani rejstříky z německé techniky. Po únoru 1948 se součástí sloučené knihovny staly i některé přírůstky ze zlikvidovaných knihoven šlechtických rodů a církevních řádů.
Od počátku padesátých do počátku devadesátých let zabezpečovala nákup do této knihovny Ústřední knihovna fakulty stavební a fakulty architektury. Tyto knihy jsou uloženy v archivu ústavní knihovny jako depozitum knihovny ústřední. Pouze tato část knihovního fondu byla katalogizována a pravidelně kontrolována v rámci revize knihovního fondu.
Historický fond nebyl nijak zpracován. Teprve v roce 1995 se přistoupilo k jeho evidenci, při níž vyšlo najevo, o jak cenný kulturní statek se jedná.
V roce 2000 se knihovna přestěhovala do suterénních místností budovy v Thákurově 7. Získala tím velký archivní prostor i příjemnou studovnu a začala fungovat pět dnů v týdnu jako prezenční studovna pro studenty, pedagogy i širší veřejnost.
V únoru 2011 se Fakulta architektury přestěhovala do Nové budovy ČVUT v Thákurově 9. Knihovna dějin architektury získala reprezentativní studovnu v 7. patře, konečně v sousedství obou ústavů a především v bezprostředním kontaktu se studenty a prostory pro výuku. Archivní místnosti v suterénu školy navíc svou velkorysou kapacitou umožňují další rozvoj knihovního fondu. Výzkumné centrum průmyslového dědictví se přesunulo z dosavadního detašovaného pracoviště Na Julisce do třetího patra budovy, takže i jeho knihovna je uživatelům nyní mnohem pohodlněji přístupná.
V průběhu roku 2011 na základě podpory dotace FRVŠ vzniká v knihovně nově i mediatéka zaměřená na historickou a současnou architekturu, jež umožní studium architektury obohatit o aspekty, které tradiční tištěné publikace nejsou schopny naplnit. Filmy a multimediální programy jsou k dispozici na počítačích ve studovně a prezentovány v databázi knihovny ústavů i v on-line katalogu Ústřední knihovny.

©IKAS Net-Computing Praha, email: registr@ikas.cz, 2011 - 2023, v. 2.0 beta ©Fakulta architektury ČVUT v Praze, tel.: +420 224356361, email: kynclova@fa.cvut.cz